typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
This competition ended on Jan. 26, 2019 at midnight UTC
Displaying results for Jan. 25, 2019:
Username Points Avg. speed Best speed Accuracy Races
1 vixt
36,168 115.6 WPM 160 WPM 97.6% 334
2 keegant
34,527 121.1 WPM 223 WPM 97.2% 323
3 ando8
24,876 118.7 WPM 147 WPM 98.6% 226
4 poem
22,084 108.7 WPM 138 WPM 97.4% 226
5 ayeyuhskuh
21,780 121.2 WPM 173 WPM 97.7% 196
6 hreyfill
21,574 138.0 WPM 166 WPM 98.6% 173
7 arc_sec
20,175 160.9 WPM 203 WPM 98.5% 130
8 mark40511
16,576 103.7 WPM 140 WPM 98.1% 175
9 bassoon_38
16,285 109.2 WPM 131 WPM 98.4% 158
10 amun
14,690 130.3 WPM 173 WPM 98.3% 121
11 argyrwnt
14,623 71.6 WPM 95 WPM 97.4% 249
12 zfantasy
13,957 82.9 WPM 100 WPM 98.2% 192
13 raile
13,721 100.4 WPM 110 WPM 97.0% 152
14 freakinnickp
12,656 103.1 WPM 131 WPM 98.3% 143
15 khronic
12,429 112.1 WPM 193 WPM 97.6% 123
16 eikomaniac
12,364 160.6 WPM 193 WPM 98.7% 90
17 jlachney
12,158 119.9 WPM 197 WPM 97.3% 109
18 rportnoy
11,968 97.7 WPM 120 WPM 98.6% 141
19 mlewis2018
11,656 82.7 WPM 102 WPM 97.7% 165
20 primalknight
11,064 144.0 WPM 181 WPM 98.5% 90
Next page »