Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Achromatic - youtu.be/VuzE718Ac1M (bladevampirek)
Race Number 8
Date Mon, 27 Apr 2020 02:32:17 +0000
Universe lang_af
Speed 89 WPM Try to beat?
Accuracy 98.4%
Rank 1st place (out of 2)
Opponents sputype (2nd place)

Text typed:

Die doel van die ware werksoeker is om 'n salie, of beter mens. Daar is sekere onveranderlik wette van die heelal, wat die salie moet in harmonie met die. Verskillende Ninja sektes omhelzen n paar wette in die besonder, volgens hulle 'n groter belang is as die ander. Maar elke wet noodsaaklik is in sy eie reg, en moet word beskou as gelyk aan die res.
Ninja Mind Control (book) by Ashida Kim (see stats)

Typing Review: