Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Libor (libeer)
Race Number 2
Date Sun, 20 Dec 2020 16:02:39 +0000
Universe lang_cs
Speed 47 WPM Try to beat?
Accuracy 97.3%
Rank 2nd place (out of 2)
Opponents bauer727 (1st place)

Text typed:

Můj pes štěká nějaký. V duchu si obraz svého psa, ale já jsem ti typ psa, který jsem. Možná jste i obraz Toto, z Čaroděj ze země Oz. Ale varuji vás, můj pes je vždycky se mnou. Woof!
Wild at Heart (movie) by David Lynch (see stats)

Typing Review: