Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Ritchie Kuupper (kuupper)
Race Number 3
Date Fri, 19 Jul 2019 05:49:57 +0000
Universe lang_nl
Speed 76 WPM Try to beat?
Accuracy 98.6%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Toen iemand zinspeelde op zijn aanstaande vaderschap, riep hij uit: "Ik ben getrouwd met de dochter van de grootmoeder van mijn kind!"
De Ontdekking Van De Hemel (book) by Harry Mulisch (see stats)

Typing Review: