Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Pierre (mxlxdx)
Race Number 10
Date Thu, 4 Oct 2018 14:52:38 +0000
Universe lang_nl
Speed 74 WPM Try to beat?
Accuracy 96.1%
Rank 1st place (out of 2)
Opponents hyper_racer (2nd place)

Text typed:

Het was een van die dagen wanneer het een minuut afstand van sneeuwen en er is deze elektriciteit in de lucht, kan je bijna horen. En deze tas was, net als, dansen met mij. Net als een klein kind smeekte me om te spelen met haar. Voor vijftien minuten. En dat is de dag dat ik wist dat er deze hele leven achter de dingen, en dit ongelooflijk welwillende kracht.
American Beauty (movie) by Sam Mendes (see stats)

Typing Review: