Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Pierre (mxlxdx)
Race Number 14
Date Thu, 4 Oct 2018 14:59:09 +0000
Universe lang_nl
Speed 68 WPM Try to beat?
Accuracy 96.7%
Rank 1st place (out of 2)
Opponents hyper_racer (2nd place)

Text typed:

Desillusie is het grootste geschenk dat ik je kan geven. Maar, vanwege uw voorliefde voor illusie, denk je de term negatief. U medelijden hebben met een vriend door te zeggen: O, wat een ontnuchterende ervaring die moet zijn, wanneer je zou moeten vieren met hem. Het woord dis-illusie is letterlijk een vrij van illusie. Maar je vastklampen aan je illusies.
Way of the Peaceful Warrior (book) by Dan Millman (see stats)

Typing Review: