typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer thumb space for fun (supererik)
Race Number 5
Date Tue, 17 Jun 2014 17:24:56 +0000
Universe lang_nl
Speed 90 WPM Try to beat?
Accuracy 92.6%
Rank 3rd place (out of 3)

Text typed:

Convectie speelt ook een kleine rol als gevolg van de relatieve slankheid van de lucht laag en de aanwezigheid van de bovenste karton hitteschild. De isolatie-eigenschappen van het karton een belangrijke rol spelen, omdat zij dienen om de temperatuur over het luchtruim te minimaliseren. Door het bestuderen van de koeling van pizza in de ernst vrije omgeving van de space shuttle konden we meer exact vast te stellen het belang van convectieve stromen.
The Thermodynamics of Pizza (De thermodynamica van Pizza) (book) by Harold J. Morowitz (see stats)