Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Kornel (kornelt)
Race Number 1
Date Wed, 23 Sep 2020 12:31:52 +0000
Universe lang_pl
Speed 51 WPM Try to beat?
Accuracy 94.9%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Prosem piknie wasych miłości, raz seł chłop ze świdrem i rąbanicą do Nowego Targu na siacie. Jakoś za Poroninem stowarzysyła się z nim stara baba. Chłop, ze był mądry gazda, poznał Śmierć i zara myśli, jako się jej pozbyć. Wzion wreście wiercić dziurę do wirby, wiercił, póki nie wywiercił, a potem w nią zagląda.
Sabałowa Bajka (book) by Henryk Sienkiewicz (see stats)

Typing Review: