Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Kornel (kornelt)
Race Number 3
Date Wed, 23 Sep 2020 12:35:49 +0000
Universe lang_pl
Speed 59 WPM Try to beat?
Accuracy 95.7%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Pokaż samej sobie, że potrafisz iść własną ścieżką. Bez niczyjej łaski, bez zlitowania. Tak samo jest w walce. Nie będzie łaski. Nie będzie zlitowania. Ty albo on. Daj z siebie wszystko albo uciekaj. Walka to wolność.
Achaja (book) by Andrzej Ziemiański (see stats)

Typing Review: