Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Kornel (kornelt)
Race Number 4
Date Wed, 23 Sep 2020 12:38:14 +0000
Universe lang_pl
Speed 54 WPM Try to beat?
Accuracy 94.5%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Tak Bóg zarządził, że rodzimy się na ten świat w worze łajna, łajnem ochrzczeni, łajno spożywający; w łajnie brodzimy, łajnem zatykają się nam zmysły, łajno oddajemy innym w wyrazie miłości; łajno nasze szczęście; łajno rozkosz.
Lód (book) by Jacek Dukaj (see stats)

Typing Review: