Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Kornel (kornelt)
Race Number 5
Date Wed, 23 Sep 2020 12:43:07 +0000
Universe lang_pl
Speed 59 WPM Try to beat?
Accuracy 94.7%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Niewiasta była urodziwa nad miarę, jasnowłosa, o pogodnej, nieledwie anielskiej twarzy. Chodziła z wolna i ostrożnie, bo było w niej pełno powagi i błogosławieństwa. Pan Andrzej Kmicic patrzył na nią okrutnie rozkochany. Gdzie się ruszyła, tam wzrok jego zwracał się za nią z takim przywiązaniem, z jakim pies wodzi oczyma za panem.
Pan Wołodyjowski (book) by Henryk Sienkiewicz (see stats)

Typing Review: