Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Kornel (kornelt)
Race Number 6
Date Wed, 23 Sep 2020 12:45:31 +0000
Universe lang_pl
Speed 56 WPM Try to beat?
Accuracy 94.3%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Bóg istnieje. Istnieje jako idea, w którą wierzy rzesza naiwnych. A tych naiwnych ty i twoi braciszkowie potraficie omamić do reszty, personifikując absolut. Jesteście wyrafinowanymi rabusiami i macie wielce komfortową sytuację, sami bowiem ustalacie oficjalną moralność. Obiecujecie też nagrodę za posłuszeństwo, nagrodę pośmiertną, tym samym nad wyraz skutecznie zabezpieczacie się przed reklamacjami.
Kameleon (book) by Rafał Kosik (see stats)

Typing Review: