Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Kornel (kornelt)
Race Number 8
Date Sat, 26 Sep 2020 21:20:45 +0000
Universe lang_pl
Speed 60 WPM Try to beat?
Accuracy 96.7%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Dziękuję Ci, Panie, że moją ręką pokarał Kargula, i przysięgam na wszystko, co ma moc nade mną, że drogi do domu nie zaślepię i po ziemię wrócę. Żeby kości nasze nie szukali się po świecie. A na całe Kargulowe plemię i pole spuść, dobry Panie, wszystkie plagi egipskie. Tylko się nie pomyl i nas, Pawlaków, sąsiadów Kargulowych, nie doświadczaj, bo my się swojej miedzy trzymamy.
Sami swoi (movie) by Sylwester Chęciński (see stats)

Typing Review: