typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Terraq (terraq)
Race Number 1
Date Wed, 14 Apr 2021 06:48:39 +0000
Universe lang_sv
Speed 60 WPM Try to beat?
Accuracy 97.5%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Det är omöjligt att undvika intrycket man får av att människor brukar använda falska måttstockar - att de söker makt, framgång och rikedom för sig själva och beundrar detta hos andra, samt att de underskattar det som är av verkligt värde i livet.
Quote (other) by Sigmund Freud (see stats)

Typing Review: