typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Terraq (terraq)
Race Number 3
Date Wed, 14 Apr 2021 06:53:11 +0000
Universe lang_sv
Speed 71 WPM Try to beat?
Accuracy 96.4%
Rank 1st place (out of 4)

Text typed:

Vuxna förstår aldrig någonting själva, och det är tröttsamt för barnen att jämt och ständigt förklara saker för dem.
The Little Prince (book) by Antoine de Saint-Exupéry (see stats)

Typing Review: