typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Terraq (terraq)
Race Number 5
Date Wed, 14 Apr 2021 06:55:53 +0000
Universe lang_sv
Speed 59 WPM Try to beat?
Accuracy 95.1%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

"Uppför dig, Potter," väste Snape. "Nu vill jag att du sluter dina ögon." Harry kastade honom ett argt ögonkast innan han gjorde som han blivit tillsagd. Han gillade inte tanken på att stå där med slutna ögon, medan Snape stod mittemot honom med en trollstav.
Harry Potter and the Order of the Phoenix (book) by J.K. Rowling (see stats)

Typing Review: