typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Terraq (terraq)
Race Number 6
Date Wed, 14 Apr 2021 06:57:25 +0000
Universe lang_sv
Speed 70 WPM Try to beat?
Accuracy 94.8%
Rank 1st place (out of 2)

Text typed:

Vissa människor passerar genom ditt liv och du tänker aldrig på dem igen. Vissa tänker du på och undrar vad som hände med dem. Vissa undrar du om de någonsin undrat om vad som hände med dig. Och sedan finns det vissa som du önskar att du aldrig behövde tänka på igen. Men det gör du.
The Wonder Years (book) by Neal Marlens and Carol Black (see stats)

Typing Review: