Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer 【𝚃𝙴𝙾】Shoemaker-Levy 9 (atthetop)
Race Number 6
Date Sun, 3 Feb 2019 22:20:21 +0000
Universe lang_tl
Speed 85 WPM Try to beat?
Accuracy 96.2%
Rank 2nd place (out of 2)
Opponents styrofoam (1st place)

Text typed:

Let's face ito: may mga tons ng mga bagay-bagay sa iyong bahay at sa buhay na hindi mo gamitin, kailangan, o kahit sa partikular na gusto. Kung mapagtanto mo ito o hindi, kalat na ito ay lumilikha ng pag-aatubili at mga distractions, maka-ubos ng pansin at paggawa ng unfettered kaligayahan ng isang tunay na mga gawaing-bahay.
The 4-Hour Workweek (Ang 4-Oras na linggo ng trabaho) (book) by Timothy Ferriss (see stats)

Typing Review: