Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer 【𝚃𝙴𝙾】Shoemaker-Levy 9 (atthetop)
Race Number 8
Date Sun, 3 Feb 2019 22:23:20 +0000
Universe lang_tl
Speed 89 WPM Try to beat?
Accuracy 95.2%
Rank 1st place (out of 2)
Opponents styrofoam (2nd place)

Text typed:

Maaari naming magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit ang buntis na imahe ng tao ay isang pinagkukunan ng patuloy na pang-akit sa buong siglo. Mythology, alamat, relihiyon, panitikan, agham, pulitika, pilosopiya, anthropology, at sikolohiya pati na rin ang teatro, pelikula, telebisyon, visual na kultura, at sa cyberspace ang lahat ng may mga marka ng mga imahe at Tales attesting sa kanyang pag-aapila.
Male Delivery: Reproduction, Effeminacy, and Pregnant Men in Early Modern Spain (Male Delivery: Ang pagsipi, pagkabakla, at buntis ng kaibigang Lalaki sa Maagang Modern Espanya) (book) by Sherry Velasco (see stats)

Typing Review: