typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 75
Date Sat, 12 Dec 2020 23:03:28 +0000
Universe lang_tl
Speed 82 WPM Try to beat?
Accuracy 96.0%
Rank 3rd place (out of 3)

Text typed:

Sa wikang Ingles, pagmumura ay mahalaga sa epektibong komunikasyon. Kung gusto mong magtagumpay sa negosyo, paaralan, o sa lipunan bilog, isang malakas na utos ng bokabularyo ay ganap na kinakailangan.
English as a Second F-ing Language: How to Swear Effectively, Explained in Detail with Numerous Examples Taken From Everyday Life (Ingles bilang Pangalawang F-ing Wika: Paano sumumpa mabisa, Ipinaliwanag sa Detalye sa maraming mga halimbawa na Pinagkuhaan Mula sa araw-araw) (book) by Sterling Johnson (see stats)

Typing Review: