typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 81
Date Sat, 19 Dec 2020 16:48:53 +0000
Universe lang_tl
Speed 86 WPM Try to beat?
Accuracy 93.6%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Ang tinunaw na layer mozzarella, na dapat namin maitalaga MML, ay ang malinaw ang pinagmulan ng trauma sa bubong ng bibig at mula sa pananaw ng mga medikal na physics ay malinaw na ang susi ahente sa pinagmulan ng pizza paso.
The Thermodynamics of Pizza (Ang termodinamika ng Pizza) (book) by Harold J. Morowitz (see stats)

Typing Review: