typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 83
Date Sat, 19 Dec 2020 16:51:21 +0000
Universe lang_tl
Speed 105 WPM Try to beat?
Accuracy 99.6%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Radiation ay maaaring tiyak na tinutukoy, sa prinsipyo, kung alam namin ang reflectance ng mozzarella at ang karton sa pang-haba ng daluyong na rehiyon ng interes. Ang proseso ay malinaw na pinamamahalaan ng Stefan-Boltzmann ika-apat na kapangyarihan radiation batas. Dito, ang oregano at iba pang materyales na bakas upo sa ibabaw ay maaaring maging ng ilang mga kahalagahan kung sila ay nagbago sa ibabaw ningning sa anumang appreciable paraan.
The Thermodynamics of Pizza (Ang termodinamika ng Pizza) (book) by Harold J. Morowitz (see stats)

Typing Review: