typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 86
Date Sat, 19 Dec 2020 16:55:16 +0000
Universe lang_tl
Speed 100 WPM Try to beat?
Accuracy 96.9%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Alam ko na ang mga ideya ng pagpapalaki sa mahusay na bilugan, matalinong bata ay maaaring daunting. At sadly, hindi madali ang formula na. Kids ay ang mga komplikadong, iba-iba, at nakapupukaw bilang mga indibidwal na ikaw ay. Ang mabuting balita ay na ang iyong anak ay may likas na pagnanais na gawin din. Ang iyong trabaho bilang magulang ay upang maglabas ito kalidad at mahalin ito hanggang sa araw ng iyong mga kids umalis sa bahay, at pagkatapos ng ilang.
Raising Smart Kids for Dummies (Pagpapataas sa Smart Kids para sa mga manika) (book) by Marlene Targ Brill (see stats)

Typing Review: