typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 87
Date Sat, 19 Dec 2020 16:56:46 +0000
Universe lang_tl
Speed 90 WPM Try to beat?
Accuracy 96.7%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Ang layunin ng tunay na kandidato ay upang maging isang pantas, o higit na mataas na tao. Mayroon mga tiyak na hindi nababago batas ng daigdig, na kung saan ang mga pantas ay dapat na may pagkakaisa. Iba't-ibang mga Ninja sects yumakap ng ilang mga batas sa mga partikular na, ayon sa kanila mas higit na kahalagahan kaysa sa iba. Ngunit ang batas na ang bawat isa ay mahalaga sa kanyang sariling paninindigan, at dapat ituring na pantay-pantay sa iba.
Ninja Mind Control (book) by Ashida Kim (see stats)

Typing Review: