typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 88
Date Sat, 19 Dec 2020 17:01:11 +0000
Universe lang_tl
Speed 83 WPM Try to beat?
Accuracy 95.7%
Rank 3rd place (out of 3)

Text typed:

Ang taong labis na masipag ay maaaring, halimbawa, ang isang indibidwal na may mga personal na motibo para makaganti kaya nagpapasuko na ito ay masisiguro makumpleto ang pagtatalaga sa mga dahilan. O, sa pamamagitan ng masinsinang pagsasanay at sikolohikal na pagmamanipula, ang isang pangkat ng pili ng mga panatiko mga tagasunod ay maaaring maging bihasa sa kahit na sakripisyo ng kanilang sariling buhay upang magawa ang isang misyon.
Ninja Mind Control (book) by Ashida Kim (see stats)

Typing Review: