typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 89
Date Thu, 24 Dec 2020 19:19:36 +0000
Universe lang_tl
Speed 85 WPM Try to beat?
Accuracy 95.9%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Sa pangkalahatan, marami sa mga target ay mas madali marka kung ikaw ay may suot ng tamang uniporme. Ikaw ay dapat palaging may isa paghahabla o sunod sa moda damit sangkapan pabitin sa maliit na silid para sa tamang heists. Specialized uniporme, tulad ng mga madre at pari pananamit, ay maaaring maging pinaka-helpful. Suriin ang iyong lokal na tindahan ng uniporme para sa isang malawak na hanay ng mga damit na makakuha ka, at lalo na sa labas, ng lahat ng uri ng mga tindahan.
Steal This Book (Nakawin ang Librong ito) (book) by Abbie Hoffman (see stats)

Typing Review: