typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 90
Date Thu, 24 Dec 2020 19:21:24 +0000
Universe lang_tl
Speed 89 WPM Try to beat?
Accuracy 95.7%
Rank 3rd place (out of 3)

Text typed:

Sabi nila na ang karapatan matapos na nilikha ng Diyos ang tao, siya ay kinuha ng isang rib mula sa kanya at ginawa ng isang sisiw. Iyan ay talagang isang piraso ng isang gawa-gawa paggawa - ang katotohanan ay, pagkatapos ng Diyos nakita ko na ang tao ay mabuti, siya ay ginawa ng ibang tao at nakita ko na ang lahat ng mabuti.
Brocabulary: The New Man-i-festo of Dude Talk (Brocabulary: Ang Bagong Man-i-festo ng Dude Talk) (book) by Daniel Maurer (see stats)

Typing Review: