typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 92
Date Thu, 24 Dec 2020 20:50:06 +0000
Universe lang_tl
Speed 92 WPM Try to beat?
Accuracy 96.4%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Isaalang-alang na ito: Ang banal na iniibig ng Diyos dahil ito ay maka-diyos, o ito ay maka-diyos na ito sapagkat ito ay minamahal ng Diyos? Makipag-usap namin ng isang bagay na dinala at pagdala ng isang bagay, ng isang bagay na nagdulot ng isang bagay at nangungunang, ng isang bagay na nakita at isang bagay na nakikita, at nauunawaan mo na ang mga bagay na ito ay ang lahat ng iba't-ibang mula sa isa't isa at kung paano naiiba ang mga ito? Kaya diyan ay din ang isang bagay na minamahal at - sa isang iba't ibang mga bagay - bagay na mapagmahal.
Plato: Five Dialogues (Plato: Limang Dialogues) (book) by Plato (see stats)

Typing Review: