typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 93
Date Thu, 24 Dec 2020 20:51:29 +0000
Universe lang_tl
Speed 98 WPM Try to beat?
Accuracy 97.1%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Subalit kung sa mahusay na nagiging sanhi ng ito ay posible na pumunta sa sa kawalang-hanggan, hindi magkakaroon ng unang mahusay na maging sanhi ng, ni may ay maging isang panghuli effect, o anumang intermediate mahusay na dahilan; ang lahat ng na kung saan ay malinaw false. Kaya ito ay kinakailangan upang tanggapin ang isang unang sanhi ng mahusay, na kung saan ang bawa't isa ay nagbibigay ng pangalan ng Diyos.
Summa Theologica (book) by Thomas Aquinas (see stats)

Typing Review: