typeracer

Pit Stop
Guest
Sign In

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 94
Date Thu, 24 Dec 2020 20:53:05 +0000
Universe lang_tl
Speed 94 WPM Try to beat?
Accuracy 96.1%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Bawat sasakyang-dagat at bawat imbestigasyon, at gayon din naman ang bawat aksyon at desisyon, tila layunin sa ilang mga mabuting; kaya ang mabuti ay maayos na inilarawan bilang na kung saan lahat ng bagay ay naglalayong. Subalit, may ay isang maliwanag pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatapos na naglalayong. Para sa katapusan ay paminsan-minsan ng isang aktibidad, paminsan-minsan ng isang produkto nang lampas sa aktibidad; at kapag may isang dulo sa kabila ng aksyon, ang produkto ay sa pamamagitan ng likas na mas mahusay kaysa sa aktibidad.
Aristotle: Introductory Readings (Aristotle: pambungad Readings) (book) by Aristotle (see stats)

Typing Review: