Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer Gabriel Ruaro (tacbacjack)
Race Number 2
Date Sat, 16 Oct 2021 08:47:18 +0000
Universe lang_tl
Speed 66 WPM Try to beat?
Accuracy 94.6%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Ikaw ay natagpuan ang paraiso sa Amerika. Ikaw ay isang magandang trade, na ginawa ng isang magandang buhay, ang mga pulis na protektado kayo at may mga korte ng batas at hindi mo na kailangan ang isang kaibigan tulad ng sa akin. Subalit, ngayon dumating ka sa akin at sasabihin mo, Don Corleone, bigyan ako ng katarungan. Subalit hindi mo hilingin na may paggalang. Hindi ka nag-aalok ng pakikipagkaibigan. Wala kang kahit na sa tingin na tawagan ako ninong.
The Godfather (Ang mga ninong) (movie) by Francis Ford Coppola (see stats)

Typing Review: