Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer Gabriel Ruaro (tacbacjack)
Race Number 4
Date Sat, 16 Oct 2021 08:50:11 +0000
Universe lang_tl
Speed 72 WPM Try to beat?
Accuracy 95.6%
Rank 3rd place (out of 3)

Text typed:

She's got mata ng bluest himpapawid tulad ng kung sila-iisip ng pag-ulan. Hate ko upang tumingin sa mga mata at tingnan ang isang onsa ng sakit. Ang kanyang buhok reminds ako ng isang mainit-init ligtas na lugar kung saan ang bilang ng isang bata na gusto kong itago at manalangin para sa mga kulog at ang pag-ulan sa tahimik na pumasa sa akin sa pamamagitan ng.
Sweet Child O' Mine (Sweet Child O 'Mine) (song) by Guns N' Roses (see stats)

Typing Review: