Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer Pham Phuc (php122002)
Race Number 211
Date Tue, 21 Sep 2021 13:32:49 +0000
Universe lang_vi
Speed 64 WPM Try to beat?
Accuracy 83.2%
Rank 2nd place (out of 2)

Text typed:

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, con của một góa phụ nghèo sống ở một nông trại nhỏ, xác định tham vọng trở thành tổng thống Mỹ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Thầy cô, họ hàng, bạn bè đều nói với ông rằng "Tỉnh dậy đi, đừng mơ nữa nhóc!". Nhưng cũng như Woods và Spielberg, ông đã dám vạch ra tương lai và biến ước mơ thành hiện thực.
Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! (book) by Adam Khoo (see stats)

Typing Review: