Race Updates Discord About Merch
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop

Record your races with a typeracer account:

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer SalmanMKC (hellothen)
Race Number 3
Date Sat, 28 Aug 2021 12:03:35 +0000
Universe lang_ms
Speed 69 WPM Try to beat?
Accuracy 98.4%
Rank 1st place (out of 1)

Text typed:

Saya berharap bahawa siapa pun anda, anda lolos tempat ini. Saya berharap bahawa dunia berubah dan bahawa segala sesuatu menjadi lebih baik. Tapi apa yang saya berharap sebahagian besar daripada semua ini ialah bahawa anda memahami apa yang saya maksud ketika saya mengatakan kepada anda bahawa walaupun aku tidak mengenal anda, dan walaupun aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu, tertawa bersamamu, menangis dengan anda, atau menciummu, aku cinta and.
V for Vendetta (movie) by Lana and Lilly Wachowski (see stats)

Typing Review: