Race Updates Discord About Merch
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop

Record your races with a typeracer account:

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer faiz (faiz_06)
Race Number 61
Date Tue, 21 Nov 2023 08:45:04 +0000
Universe lang_ms
Speed 58 WPM Try to beat?
Accuracy 98.1%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Ketika kita membayangkan termanis yang pernah, kita hamil daripada suatu makhluk yang ada baik dalam fikiran dan dalam realiti. Kerana ninja ialah bahawa menjadi lebih manis daripada yang tidak dapat difahami dan bahawa menjadi ada dalam fikiran dan dalam kenyataannya, ninja ada dalam kenyataan.
REAL Ultimate Power: The Official Ninja Book (book) by Robert Hamburger (see stats)

Typing Review: