Race Updates Discord About Merch
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop

Record your races with a typeracer account:

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer Bart (schrauwen)
Race Number 2
Date Fri, 8 Sep 2017 08:23:04 +0000
Universe lang_nl
Speed 102 WPM Try to beat?
Accuracy 98.7%
Rank 1st place (out of 2)

Text typed:

Een ijveraar kan worden voor bijvoorbeeld een individu met een persoonlijk motief voor wraak zo overweldigend dat zij een volledige toewijding aan de zaak. Of, door middel van intensieve training en psychologische manipulatie, een elite team van fanatieke volgelingen kan getraind worden om zelfs hun eigen leven te offeren voor een bepaalde missie te volbrengen.
Ninja Mind Control (book) by Ashida Kim (see stats)

Typing Review: