Race Updates Discord About Merch
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop

Record your races with a typeracer account:

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer frifix (frifix)
Race Number 39
Date Thu, 31 Aug 2023 14:49:43 +0000
Universe lang_pl
Speed 69 WPM Try to beat?
Accuracy 97.8%
Rank 2nd place (out of 3)

Text typed:

Wiele z tego, co zwano religią, wyrażało podświadomie wrogi stosunek do życia. Prawdziwa religia winna nauczać, że życie pełne jest miłych Bogu radości, że wiedza bez działania jest pusta. Ludzie muszą zrozumieć, że nauczanie religii przez wbijanie do głowy zasad jest przeważnie mistyfikacją. Prawdziwą naukę nietrudno poznać. Rozpoznajemy ją nieomylnie po uczuciu, jakie budzi w duszy - że oto jest coś, o czym zawsze wiedzieliśmy.
Diuna (book) by Frank Herbert (see stats)

Typing Review: