Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Burgemeester Verheijen trok wit weg en boog zijn hoofd. Als een terechtgewezen kwajongen stond hij tegenover Arend, die triomfantelijk zijn armen over elkaar sloeg. Plotseling wendde hij zich tot mij. "Jij bent nog jong en sterk. Jij zal het vast wel voor elkaar krijgen, denk je toch niet?"
Waanzee (book) by Robert Haasnoot
Language: Dutch
Submitted by: ness_20xx
This text has been typed 477 times:
Avg. speed: 57 WPM
Avg. accuracy: 95.8%