Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Kung ako curt sa iyo ito ay dahil oras ay isang kadahilanan. Sa tingin ko mabilis, makipag-usap ko ang mabilis at kailangan ko sa inyo guys na kumilos ng mabilis kung gusto mong lumabas na ito. Kaya, medyo mangyaring may asukal sa ibabaw. Malinis na ang kotse!
Pulp Fiction (Ubod Fiction) (movie) by Quentin Tarantino
Language: Filipino
This text has been typed 57 times:
Avg. speed: 54 WPM
Avg. accuracy: 93.8%