Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Binuksan namin ang layo sa mukha ang malamig, pamalagiang ginaw, gaya ng araw ang begs ng gabi para sa awa-ibig. Ang sikat ng araw kaya maliwanag na ito ay walang dahon Shadow, tanging ang scars, kinatay sa bato sa mukha ng lupa. Ang buwan ay up at sa paglipas ng One Tree Hill makita namin ang sikat ng araw ang bumaba sa iyong mga mata.
One Tree Hill (song) by U2
Language: Filipino
This text has been typed 14 times:
Avg. speed: 73 WPM
Avg. accuracy: 94.3%