Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Kapag namin magtanim ng mga sweetest na kailanman, kami ay kathang isip ng pagkatao na mayroon pareho sa isip at sa katotohanan. Since kitang ay na ang pagiging kaysa sa kung saan wala sweeter maaaring conceived at ang pagiging umiiral sa isip at sa katotohanan, kitang ang umiiral sa katotohanan.
Language: Filipino
Submitted by: Bookfail
This text has been typed 96 times:
Avg. speed: 81 WPM
Avg. accuracy: 95.6%