Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer owo (freshfastjashe)
Race Number 57
Date Sun, 9 Feb 2020 02:28:02 +0000
Universe lang_nl
Speed 144 WPM Try to beat?
Accuracy 99.7%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Burgemeester Verheijen trok wit weg en boog zijn hoofd. Als een terechtgewezen kwajongen stond hij tegenover Arend, die triomfantelijk zijn armen over elkaar sloeg. Plotseling wendde hij zich tot mij. "Jij bent nog jong en sterk. Jij zal het vast wel voor elkaar krijgen, denk je toch niet?"
Waanzee (book) by Robert Haasnoot (see stats)

Typing Review: