Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
Racer zane (magicsoap)
Race Number 84
Date Sat, 19 Dec 2020 16:52:26 +0000
Universe lang_tl
Speed 98 WPM Try to beat?
Accuracy 96.7%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Kapag namin magtanim ng mga sweetest na kailanman, kami ay kathang isip ng pagkatao na mayroon pareho sa isip at sa katotohanan. Since kitang ay na ang pagiging kaysa sa kung saan wala sweeter maaaring conceived at ang pagiging umiiral sa isip at sa katotohanan, kitang ang umiiral sa katotohanan.
REAL Ultimate Power: The Official Ninja Book (REAL Ultimate Power: Ang Opisyal na Ninja Book) (book) by Robert Hamburger (see stats)

Typing Review: