Race Blog Discord About
Home Profile History Competitions Texts Messages Friends Upgrade

typeracer

Pit Stop
Track progress and earn experience by creating an account!

Click here to create a new account

Create Your Account
  • Save your race history and scores.
  • Customize your profile and racecar.
  • It’s free, why not?
Racer Gabriel Ruaro (tacbacjack)
Race Number 3
Date Sat, 16 Oct 2021 08:48:41 +0000
Universe lang_tl
Speed 73 WPM Try to beat?
Accuracy 96.4%
Rank 1st place (out of 3)

Text typed:

Kung ako curt sa iyo ito ay dahil oras ay isang kadahilanan. Sa tingin ko mabilis, makipag-usap ko ang mabilis at kailangan ko sa inyo guys na kumilos ng mabilis kung gusto mong lumabas na ito. Kaya, medyo mangyaring may asukal sa ibabaw. Malinis na ang kotse!
Pulp Fiction (Ubod Fiction) (movie) by Quentin Tarantino (see stats)

Typing Review: